LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM MẤT NĂNG SUẤT VÀ TĂNG GIÁ TRỊ CHO CÁC NHÀ CHẾ BIẾN XOÀI CẤP ĐÔNG